20%
توت اقتصادی
توت اقتصادی
میوه خشک
350,000 تومان 437,500 تومان
20%
توت ویژه
توت ویژه
میوه خشک
750,000 تومان 937,500 تومان
20%
آلبالو خشک
آلبالو خشک
میوه خشک
90,000 تومان 112,500 تومان
20%
آناناس حبه ای
آناناس حبه ای
میوه خشک
500,000 تومان 625,000 تومان
5%
کران بری
کران بری
میوه خشک
ناموجود 421,000 تومان