بادام

20%
خلال بادام زمینی
خلال بادام زمینی
آجیل
180,000 تومان 225,000 تومان
فروش ویژه
20%
خلال بادام درختی
خلال بادام درختی
آجیل
500,000 تومان 625,000 تومان
20%
بادام زمینی خارجی
بادام زمینی خارجی
بادام زمینی
ناموجود 187,500 تومان
فروش ویژه
20%
بادام زمینی آستانه
بادام زمینی آستانه
بادام زمینی
ناموجود 237,500 تومان
20%
بادام هندی ممتاز
بادام هندی ممتاز
بادام هندی
650,000 تومان 812,500 تومان
فروش ویژه
20%
بادام هندی ویژه
بادام هندی ویژه
بادام هندی
750,000 تومان 937,500 تومان
فروش ویژه
20%
بادام منقا خارجی ویژه
بادام منقا خارجی ویژه
بادام درختی
400,000 تومان 500,000 تومان
فروش ویژه
20%
مغز بادام خارجی ویژه
مغز بادام خارجی ویژه
بادام درختی
550,000 تومان 687,500 تومان
20%
مغز بادام ایرانی ممتاز
فروش ویژه
20%
مغز بادام ایرانی ویژه
مغز بادام ایرانی ویژه
بادام درختی
650,000 تومان 812,500 تومان