آجیل

فروش ویژه
5%
پسته کله قوچی ویژه
پسته کله قوچی ویژه
پسته کله قوچی
650,700 تومان 685,000 تومان
5%
خلال بادام زمینی
خلال بادام زمینی
آجیل
100,000 تومان 105,300 تومان
فروش ویژه
5%
خلال بادام درختی
خلال بادام درختی
آجیل
300,200 تومان 316,000 تومان
فروش ویژه
16%
خلال پسته
خلال پسته
آجیل
957,600 تومان 1,140,000 تومان
فروش ویژه
5%
انجیر ویژه استهبان
انجیر ویژه استهبان
انجیر
450,300 تومان 474,000 تومان
5%
انجیر ممتاز استهبان
انجیر ممتاز استهبان
انجیر
350,500 تومان 369,000 تومان
فروش ویژه
آجیل مخلوط مخصوص
فروش ویژه
آجیل چهار مغز ویژه
5%
کشمش مویز ممتاز
کشمش مویز ممتاز
کشمش
180,500 تومان 190,000 تومان
فروش ویژه
5%
کشمش مویز ویژه
کشمش مویز ویژه
کشمش
260,300 تومان 274,000 تومان
5%
کشمش قلمی طلایی
کشمش قلمی طلایی
کشمش
130,100 تومان 137,000 تومان
5%
تخمه آفتابگردان دورسفید
تخمه آفتابگردان دورسفید
تخمه
80,700 تومان 85,000 تومان
5%
تخمه کدو مشهدی
تخمه کدو مشهدی
تخمه
ناموجود 179,000 تومان
5%
تخمه آفتابگردان ریز
تخمه آفتابگردان ریز
تخمه
68,400 تومان 72,000 تومان
5%
تخمه آفتابگردان قلمی
تخمه آفتابگردان قلمی
تخمه
115,000 تومان 121,000 تومان
فروش ویژه
5%
تخمه هندوانه
تخمه هندوانه
تخمه
160,500 تومان 169,000 تومان
فروش ویژه
5%
تخمه کدو گوشتی
تخمه کدو گوشتی
تخمه کدو
170,000 تومان 179,000 تومان