تخمه

20%
تخمه کدو مرمری
تخمه کدو مرمری
تخمه
280,000 تومان 350,000 تومان
20%
تخمه آفتابگردان دورسفید
تخمه آفتابگردان دورسفید
تخمه
120,000 تومان 150,000 تومان
20%
تخمه کدو مشهدی
تخمه کدو مشهدی
تخمه
ناموجود 275,000 تومان
20%
تخمه آفتابگردان ریز
تخمه آفتابگردان ریز
تخمه
ناموجود 125,000 تومان
20%
تخمه آفتابگردان قلمی
تخمه آفتابگردان قلمی
تخمه
ناموجود 175,000 تومان
فروش ویژه
20%
تخمه هندوانه
تخمه هندوانه
تخمه
160,000 تومان 200,000 تومان
فروش ویژه
20%
تخمه کدو گوشتی
تخمه کدو گوشتی
تخمه کدو
220,000 تومان 275,000 تومان
20%
تخمه جابانی ممتاز
تخمه جابانی ممتاز
تخمه
320,000 تومان 400,000 تومان
فروش ویژه
20%
تخمه جابانی ویژه
تخمه جابانی ویژه
تخمه
380,000 تومان 475,000 تومان