20%
آلوخورشتی ممتاز
آلوخورشتی ممتاز
آلو
140,000 تومان 175,000 تومان
20%
آلو حسنی
آلو حسنی
آلو
140,000 تومان 175,000 تومان
20%
آلو طرقبه
آلو طرقبه
آلو
250,000 تومان 312,500 تومان
20%
آلو آفتابی ممتاز
آلو آفتابی ممتاز
آلو
ناموجود 250,000 تومان